Thông tin các chuyến bay trong ngày

Nếu chuyến bay của bạn chưa hiển thị

Hãy kéo xuống cuối trang để nhận báo giá

Chiều:  Hạ Long đi Cát Bi

Hải Phòng

08:15

TP. Hồ Chí Minh

10:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 273

ĐẶT XE

Hải Phòng

08:55

Cần Thơ

11:00

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 489

ĐẶT XE

Hải Phòng

10:00

TP. Hồ Chí Minh

12:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1181

ĐẶT XE

Hải Phòng

10:30

Đà Lạt

12:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 693

ĐẶT XE

Hải Phòng

10:30

Phú Quốc

12:35

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 767

ĐẶT XE

Hải Phòng

10:40

Qui Nhơn

12:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 2011

ĐẶT XE

Hải Phòng

11:30

TP. Hồ Chí Minh

13:40

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1183

ĐẶT XE

Hải Phòng

11:50

Côn Đảo

14:05

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 1055

ĐẶT XE

Hải Phòng

10:30

Phú Quốc

12:35

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 767

ĐẶT XE

Hải Phòng

10:40

Qui Nhơn

12:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 2011

ĐẶT XE

Hải Phòng

12:20

TP. Hồ Chí Minh

14:20

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 277

ĐẶT XE

Hải Phòng

13:45

TP. Hồ Chí Minh

15:55

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1185

ĐẶT XE

Hải Phòng

14:10

TP. Hồ Chí Minh

16:10

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 275

ĐẶT XE

Hải Phòng

15:10

Nha Trang

16:55

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 731

ĐẶT XE

Hải Phòng

15:15

TP. Hồ Chí Minh

17:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 271

ĐẶT XE

Hải Phòng

15:15

TP. Hồ Chí Minh

17:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 1547

ĐẶT XE

Hải Phòng

16:10

Đà Nẵng

17:30

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1673

ĐẶT XE

Hải Phòng

15:45

Nha Trang

17:30

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

QH 2015

ĐẶT XE

Hải Phòng

17:25

TP. Hồ Chí Minh

19:40

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1177

ĐẶT XE

Hải Phòng

17:55

TP. Hồ Chí Minh

19:15

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 281

ĐẶT XE

Hải Phòng

18:05

Đà Nẵng

19:20

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VJ 721

ĐẶT XE

Hải Phòng

19:40

TP. Hồ Chí Minh

21:55

Từ

250.000 VNĐ

ĐẶT XE

Có      người đi chung với bạn

01

VN 1187

ĐẶT XE

Nếu chuyến bay của bạn chưa hiển thị. Hãy đăng kí để nhận báo giá

BÁO GIÁ CHUYẾN ĐI CỦA TÔI

DỊCH VỤ ĐI CHUNG XE HẠ LONG
Địa chỉ: 17 Ba Đèo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Email: dichungsanbay@gmail.com
HOTLINE: 0906 09 3388

0906.09.3388

50% OFF
TODAY ONLY

99.999

9.999

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

ĐẶT XE

ĐẶT VÉ

BÁO GIÁ CHUYẾN BAY CỦA TÔI

ĐĂNG KÝ

ĐẶT XE

ĐẶT VÉ

ĐẶT XE

ĐẶT VÉ